Elektryk Kraków, Myślenice i okolice

Oferujemy:

 • Wykonanie instalacji elektrycznych
 • Modernizację, rozbudowę instalacji
 • Naprawy i konserwację
 • Badania sprawności urządzeń ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary instalacji odgromowej
 • Badania SSW (samoczynne szybkie wyłączanie)
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych (wymagane do ubezpieczenia)
 • Wyszukiwanie przewodów w ścianach.

Instalacja elektryczna

 • Czym jest instalacja elektryczna?
 • Jak istotne jest prawidłowe jej wykonanie?
 • Jak często należy sprawdzać stan instalacji elektrycznej?
 • Czy wszystkie instalacje elektryczne są takie same?

Klasyczna instalacja elektryczna to system przewodów, urządzeń i akcesoriów, które pozwalają na przesyłanie energii elektrycznej z punktu źródłowego do odbiorników, takich jak oświetlenie, urządzenia AGD, komputery, a także wiele innych urządzeń elektrycznych. Jest ona niezbędna w każdym budynku, od małego domku po wielkie hale przemysłowe.

Instalacja elektryczna jest bardzo ważnym elementem w każdym budynku. Niewłaściwe jej wykonanie może spowodować ogromne zagrożenia w postaci pożaru lub co gorsza doprowadzić do śmierci człowieka poprzez porażenie prądem elektrycznym. Dlatego też należy zawsze powierzać jej wykonanie i konserwację wykwalifikowanym fachowcom z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem. W przypadku awarii należy niezwłocznie zgłosić problem elektrykowi, gdyż niesprawna instalacja elektryczna stanowi zagrożenie dla życia oraz bezpieczeństwa osób z niej korzystających.

Polskie prawo budowlane nakazuje właścicielom bądź zarządcom nieruchomości dokonywać obowiązkowych kontroli instalacji elektrycznych, minimum co 5 lat. Celem tych przeglądów jest ograniczenie ryzyka związanego z zagrożeniem pożarowym oraz ewentualność wystąpienia porażeń prądem. Brak protokołu z przeglądu instalacji może mieć poważne konsekwencje w przypadku np. pożaru budynku, gdyż w takiej sytuacji ubezpieczyciel najprawdopodobniej nie wypłaci odszkodowania.

W obecnych czasach dynamicznie wzrasta zainteresowanie inteligentnymi instalacjami (smart home), które pozwalają zwiększyć wygodę użytkowania obiektu. Przede wszystkim umożliwiają one znacząco obniżyć koszty związane z energią elektryczną i ogrzewaniem. Jeśli jesteś zainteresowany nowoczesną instalacją elektryczną, zapraszamy do kontaktu.

Dołącz do grona zadowolonych klientów i skontaktuj się z nami już teraz.

Zobacz naszą pełną ofertę w zakładce Usługi.

K2 Instal – elektryk Kraków, Myślenice i okolice.

Call Now Button