Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna to system przewodów, urządzeń i akcesoriów, które pozwalają na przesyłanie energii elektrycznej z punktu źródłowego do odbiorników, takich jak oświetlenie, urządzenia AGD, komputery, a także wiele innych urządzeń elektrycznych. Jest ona niezbędna w każdym budynku, od domów prywatnych po wielkie kompleksy przemysłowe.

W skład typowej instalacji elektrycznej wchodzą:

– przewody elektryczne;

– rozdzielnica elektryczna;

– wyłączniki nadmiarowo-prądowe (bezpieczniki);

– urządzenia ochronne przed porażeniem prądem;

– urządzenia ochronne przepięciowe;

– osprzęt (gniazda, łączniki, wyłączniki).

Istnieją dwa główne typy instalacji elektrycznych: jednofazowe i trójfazowe. Jednofazowe instalacje elektryczne są stosowane przede wszystkim w mniejszych obiektach, takich jak mieszkania, natomiast instalacje trójfazowe są bardziej skomplikowane i służą do zasilania większych budynków – np. domów jednorodzinnych, fabryk i elektrowni.

Ważne jest, aby materiały zastosowane do wykonania instalacji elektrycznej, były wysokiej jakości i odpowiadały standardom bezpieczeństwa.

Montaż wymaga precyzji oraz dokładności, tak aby wszystkie połączenia były wykonane w sposób bezpieczny i trwały.

Instalacje elektryczne są bardzo ważnymi elementami w każdym budynku, dlatego należy zawsze powierzać jej wykonanie i konserwację wykwalifikowanym fachowcom z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem.

W przypadku awarii należy niezwłocznie zgłosić problem elektrykowi, gdyż niesprawna instalacja elektryczna stanowi zagrożenie dla życia oraz bezpieczeństwa osób z niej korzystających. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, jak również urządzeniom elektrycznym, należy regularnie wykonywać okresowe pomiary instalacji elektrycznej, które pomogą wcześnie wykryć uszkodzenia oraz utrzymać instalację w dobrym stanie.

K2 Instal oferuje:

– naprawy instalacji elektrycznych;

– badanie sprawności urządzeń ochrony przeciwporażeniowej;

– badanie rezystancji izolacji przewodów;

– pomiar instalacji odgromowej;

– badanie SSW (samoczynne szybkie wyłączanie);

– pomiar rezystancji uziemienia;

– okresowe przeglądy instalacji elektrycznych;

– lokalizacja przewodów w ścianach.

Dołącz do grona zadowolonych klientów i skontaktuj się z nami już teraz.

Call Now Button